Pirkimo sąlygos

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios prekių pirkimo–pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir MB „Vlada.lt“ (toliau – Pardavėjas) teisės ir pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu–pardavimu Vlada.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
1.2. Pirkėjas su šiomis Taisyklėmis sutinka užsisakydamas prekes iš internetinės parduotuvės Vlada.lt.

2. Asmens duomenų apsauga.

2.1. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti.
2.2. Pirkėjas taip pat privalo nurodyti teisingus savo asmens duomenis (vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį), kurie būtini prekių pirkimui, pristatymui ir mokėjimui vykdyti.
2.3. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

3. Pirkėjo teisės.

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje Vlada.lt vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekės, pranešdamas Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo dienos).
3.3. 3.2 punkte aptarta Pirkėjo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama.

4. Pardavėjo teisės.

4.1. Kai Pirkėjui, apmokėjus už prekes ir jų pristatymą, nepavyksta susisiekti su Pardavėju per nurodytą terminą pagal pasirinktą pristatymo būdą, tuomet užsakymas yra atšaukiamas ir grąžinamas atgal į Vlada.lt.

5. Pirkėjo įsipareigojimai.

5.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
5.2. Jeigu Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui pareikalavus, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.
5.3. Internetinės parduotuvės Vlada.lt Pirkėjai privalo laikytis šių Taisyklių, bei sąlygų, aiškiai nurodytų internetinės parduotuvės informacijos skiltyse, ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6. Pardavėjo įsipareigojimai.

6.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis paslaugomis Vlada.lt internetinėje parduotuvėje, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos internetinėje parduotuvėje Vlada.lt skelbiamos sąlygos.
6.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjui nurodytu adresu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.
6.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją.
6.4. Iškilus nenumatytiems atvejams, kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti interneto parduotuvėje Vlada.lt įsigytos prekės, Pardavėjas turi teisę atšaukti prekę, prieš tai informuodamas Pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 10 darbo dienų.
6.5. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 3.2 punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 3.3 punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, skaičiuojamas nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

7. Atsiskaitymo už prekes tvarka ir terminai.

7.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme Vlada.lt nurodomos šalyje cirkuliuojančia valiuta.
7.2. Patvirtinus užsakymą, prie bendros prekių sumos prisideda pristatymo mokestis – 3 eurai.
7.3. Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes šiais būdais:
– per atsiskaitymo partnerio sistemą paysera.lt.

8. Prekių pristatymas

8.1. Pirkėjas, įsigydamas prekes internetinėje parduotuvėje Vlada.lt, privalo pateikti tikslų prekių pristatymo adresą (įskaitant pašto kodą) ir telefono numerį;
8.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui;
8.3. Pristatymo mokestis Lietuvoje, kuris iškarto priskaičiuojamas patvirtinus užsakymą, yra 3 eurai;
8.4. Pirkėjas tikslią prekių pristatymo mokesčio sumą matys prieš patvirtindamas užsakymą, paspaudęs „pirkti“;
8.5. Prekės pristatomos per 14 darbo dienų, skaičiuojant nuo gauto apmokėjimo datos;
8.6. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad įsigyta prekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau;
8.7. Kai tik prekės išsiunčiamos pirkėjui, jis gauna el. laišką iš Pardavėjo su patvirtinimu, kad prekės jau iškeliavo iš sandėlio Pirkėjo nurodytu adresu;
8.8. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių;
8.9. Pirkėjas savo nuožiūra negali keisti prekių pristatymo adreso, kai siunta yra išvežta. Jeigu pristatymo vieta yra pakeičiama asmeniškai tariantis su kurjeriu ar kita pristatymą teikiančia tarnyba, Pardavėjas neatsako už siuntų pristatymo termino vykdymą bei turi teisę papildomai apmokestinti Pirkėją už patirtas papildomas išlaidas dėl savavališko kliento pristatymo adreso pakeitimo esant išsiųstai siuntai. (Patirtos išlaidos gali būti padengiamos, išrašant papildomą sąskaitą Pirkėjui, arba išskaičiuojamos iš grąžinamų prekių sumos).

9. Prekių kokybė, garantijos.

9.1. Kiekvienos internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės savybės yra nurodomos prekės aprašyme ir pateikiama internetinėje parduotuvėje Vlada.lt;
9.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje Vlada.lt esančios prekės spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių;
9.3. Pardavėjo parduodamoms prekėms galioja teisės aktuose nustatyta tokių prekių kokybės garantija. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos tokių prekių aprašymuose.

10. Prekių grąžinimas ir keitimas.

10.1. Pirkėjas, norėdamas grąžinti prekę (-es), turi užpildyti prekių gražinimo/keitimo dokumentą, kurį Pirkėjas gauna pateikęs laisvos formos prašymą el. paštu info@vlada.lt.
10.2. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:
– Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
– Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
– Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);
– Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
– Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį dokumentą (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą grąžinimo dokumentą;
– Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų;
– Prekių grąžinimas vykdomas siunčiant registruotų paštu ir/arba naudojantis siuntų gabenimo įmone, nurodytu Pardavėjo adresu;
– Prekių grąžinimas vykdomas per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gavimo dienos;
10.3. Pirkėjui sumokėti pinigai grąžinami bankiniu pavedimu į Pirkėjo banko sąskaitą, per 14 darbo dienų, nuo grąžinamos prekės ir grąžinimo dokumentų gavimo dienos;
10.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko nustatytų prekių grąžinimo terminų ir sąlygų. Pirkėjo grąžinamos prekės bus įvertintos, ar gaminiai grąžinti laikantis aukščiau nurodytų sąlygų. Jei sąlygų buvo nesilaikoma, pinigai grąžinami nebus. Dėl prekės pristatymo ar atsiėmimo tokiais atvejais bus tariamasi individualiai;
10.5. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja priimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis per optimalų terminą;
10.6. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, įskaitant ir kainą už pristatymą;
10.7. Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą akcijos metu, grąžinama už prekę sumokėta suma (po nuolaidos);
10.8. Jei pirkimo metu pirkėjui buvo pritaikytas nemokamas pristatymas, prekės (-ių) grąžinimo atveju iš bendros pirkėjo sumokėtos sumos (jei ji nebetenkina nemokamo pristatymo sąlygų arba grąžinamas visas užsakymas) išskaičiuojamos siuntimo išlaidos pagal tuo metu galiojusius pristatymo tarifus;
10.9. Jei pristatant prekes, dėl kliento kaltės pardavėjas patirs papildomų pristatymo išlaidų, prekių grąžinimo ar keitimo atveju pardavėjas turi teisę išskaičiuoti patirtą žalą iš grąžintinos sumos;
10.10. Jei Pirkėjas užsako prekių, kurias Pardavėjas turi užsakinėti pas tiekėjus, tai laikoma Individualiu užsakymu. Tokių prekių grąžinti nebus galima ir taikomas išankstinis apmokėjimo būdas.

11. Rinkodaros priemonės ir informacija.

11.1. Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio akcijas, bet kada keisti jų sąlygas, jas nutraukti;
11.2. Specialios tam tikrų Pardavėjo inicijuojamų akcijų sąlygos, būdingos tik toms konkrečioms akcijoms, apibrėžiamos šių akcijų komunikacinėse priemonėse;
11.3. Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų ar Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

12. Baigiamosios nuostatos.

12.1. Vlada.lt pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos.